Тээврийн хэрэгслийн шаардлага

Тээврийн хэрэгсэлд тавигдах шаардлага, оврын хязгаарлалт. MNS-6278.2011

Тээврийн хэрэгсэл нь доорх оврын хязгаарлалтыг хангасан байна. Үүнд:

  • Зүтгүүрийн өргөний хязгаар 2.5 м-ээс ихгүй
  • Ачаалсан өндөр (тэвшний өндөр) 4.7 м-ээс ихгүй
  • Чиргүүл/тэвшний өргөн: 2.9 метрээс хэтрэхгүй
  • Чиргүүл/тэвшний урт: 15 метрээс хэтрэхгүй
  • Чиргүүл/тэвшний өндөр: 4.0 метрээс хэтрэхгүй
  • Зүтгүүр, хагас чиргүүл бүхий авто угсрааны урт 18.9 м-ээс хэтрэхгүй
  • Зүтгүүр, хагас чиргүүл, чиргүүл бүхий авто угсрааны урт 36.5 м-ээс хэтрэхгүй;
  • Нэг тэнхлэг дэх ачаалал: Дээд хэмжээ 18 тонн-с хэтрэхгүй
  • Нэг чиргүүл/тэвш дэх тэнхлэгийн тоо: 3-аас доошгүй байна.

Техникийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгахдаа доорх зүйлсийг нэг бүрчлэн шалгана уу.

 

д/д

Тээврийн хэрэгсэлд зайлшгүй байх зүйлс

Зураг

1. Галын хор 4 кг-аас дээш /3ш/  
2. Ослын зогсолтын үед хэрэгсэх конус /2ш/  
3. Эмийн сан, яаралтай тусламжийн хайрцаг  
4. Дугуйны ивүүр /2ш/  
5. Домакратны суурь төмөр 50х50см /2ш/  
6. Ачааны бүтээлэг /урт 18м, өргөн 5м/

 

 

Лого, цацруулагч наах