Авто зам ашиглалтын үнэ тариф

Нүүрс тээврийн тариф

Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх хатуу хучилттай авто замын нүүрс тээврийн тариф, тооцоолол

Гэрээт тээврийн хэрэгслүүдийн замын хураамж – НӨАТ-гүй дүн 1тн=3200₮, НӨАТ-тай дүн 1тн=3520₮

Тээврийн хэрэгслийн нийт ачсан жин тонн-г 3200төгрөгөөр үржүүлэн нийт мөнгөн дүнг гаргана.
Нийт гарсан мөнгөн дүнг нийт ашигласан замын уртад үржүүлэн, нийт замын уртад хуваана.

1тн*3200₮*218/239

Тайлбар:

  • 1 тонн => Тухайн сард тээврлэх ачааны бодит хэмжээ
  • 3200₮ => Мөрдөж буй тариф
  • 218 => ТТ – ЦХ (Ашиглах замын нийт уртын км)
  • 239 => Замын нийт урт
Тонн/т Тариф/₮ Нийт/км Авто зам ашиглах/км 1 тонн-д ноогдох бүтэн рэйс ТӨГ /НӨАТ-гүй/ Тариф НӨАТ-тэй НӨАТ-тэй дүн
1 3200 239 км 218 км (ТТ-ЦХ чиглэлд)  2,918 3520 3,210
1 3200 239 км 21 км (ЦХ-ГС чиглэлд)   281 3520   310

Бусад тээврийн тариф

Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх хатуу хучилттай авто замын үнэ тариф

Тээврийн хэрэгслийн төрлөөр -1 АВТОМАШИНЫ АНГИЛАЛ Тавантолгой- Цагаан хад Авто замын 0 -120 км зай дотор Авто замын 121 – 218 км зай дотор ЦХ – ГС /20 км, ТТ- ШНЦ-1, ШНЦ-З-ЦХ/

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жижиг, дунд оврын, уул уурхайн бутээгдэхуун ачаа тээврийн бус тээврийн хэрэгслууд

Суудлын автомашин 500 500 Бүх төрлийн суудлын авто машин, 0,75 тн хүртлэх жинтэй  чиргүүл, түүнтэй адилтгах бусад тээврийн хэрэгслүүд  багтана
1,5-3,5  тонн хүртэлх бүх жинтэй 2,000 1,000 1,000 500 В ангиллын  ачааны авто машинууд, түүнтэй адилтгах бусад тээврийн хэрэгслүүд
3,5-5 тонн хүртэлх бүх жинтэй 5,000 2,500 2,500 1500 Түүнтэй адилтгах бусад тээврийн хэрэгслүүд
5,1-10 тонн хүртэлх бүх жинтэй 10,000 5,000 5,000 2,000 Түүнтэй адилтгах бусад тээврийн хэрэгслүүд, чиргүүлтэй бол 15000 төгрөг, замын талд 7500 төгрөг
10,1-20 тонн хүртэлх  бүх жинтэй 20,000 10,000 10,000 3,000 Түүнтэй адилтгах бусад тээврийн хэрэгслүүд, чиргүүлтэй бол 30000 төгрөг, замын талд 15000 төгрөг
20,1-40  тонн хүртэлх  бүх жинтэй 40,000 20,000 20,000 5,000 Түүнтэй адилтгах бусад тээврийн хэрэгслүүд  чиргүүлтэй бол 60000 төгрөг, замын талд 30000 төгрөг
20 тонн хүртэл даацтай чиргүүлтэй авто чирэгч

(Шаланз, Трайлер)

40,000 20,000 20,000 5,000 түүнтэй адилтгах бусад тээврийн хэрэгслүүд
20-40 тонн хүртлэх даацтай чиргүүлтэй авто чирэгч                  (Шаланз, Трайлер) 80,000 40,000 40,000 10,000 түүнтэй адилтгах бусад тээврийн хэрэгслүүд
40,1 тонноос дээш даацтай чиргүүлтэй авто чирэгч (Шаланз, Трайлер) 120,000 60,000 60,000 15 000 түүнтэй адилтгах бусад тээврийн хэрэгслүүд

/нүүрс тээвэрлэхэд зориулагдсан чиргүүл хамаарахгүй/

 

 

 

 

Хүн  тээврийн   хэрэгслууд

8-12 хүртэл  хүний суудалтай хүн тээврийн жижиг оврийн автобус 2,000 1,000 1,000 500 Микро, УАЗ фургон, Стана, гэх мэт  Д ангиллаар жолооддог төрөл
13-25  хүртэл  хүний суудалтай хүн тээврийн дунд оврийн автобус 10,000 5,000 5,000 2,500 ПАЗ, Асео,  гэх мэт  Д ангиллаар жолооддог төрөл
26-45 хүртэл хүний суудалтай хүн тээврийн том      оврийн автобус 20,000 10,000 10,000 5,000 Д ангиллаар жолооддог төрөл
Тээврийн хэрэгслийн төрлөөр-2 ХҮНД ДААЦЫН АНГИЛАЛ /ЗАМЫН УРТ, ЧИГЛЭЛ/ Тавантолгой- Цагаан хад Авто замын 0 -120 км зай дотор Авто замын 121 – 218 км зай дотор ЦХ – ГС /20 км/,                /ТТ- ШНЦ-1/,  /ШНЦ-З-ЦХ/ Тайлбар
 

 

 

 

 

 

Хунд даацийн тээврийн хэрэгсэл, тусгай

механизмууд

40-с дээш даац бүхий нүүрсний тээврийн хэрэгсэл. /ачаатай/ 360,000 240,000 240,000 80,000 Тусгайлсан зам ашиглах гэрээгүй тээвэрлэгчид төлөх хураамж/нүүрснээс өөр ачаатай байсан ч хамаарна/
40-с дээш даац бүхий нүүрсний тээврийн хэрэгсэл. /ачаагүй/ 100,000 50,000 50,000 40,000 Нүүрс тээвэрт оролцогч, тээвэрлэгчид/хоосондоо/
Чиргүүлгүй бүх төрлийн зүтгүүр 25,000 10,000 10,000 5,000 Чиргүүлгүй, нүүрс тээврийн хэрэгслийн зүтгүүрүүд орно.
Ковш болон тусгай өөрөө явагч механизмууд 50,000 25,000 25,000 10,000 Тусгай зориулалтын механизмууд, автогрейдер, универсаль тракторууд, бүх төрлийн кран
Аюултай ба овор ихтэй ачааг дагалдах нэгж  хөтөч машины тариф 250,000 150,000 150,000 80,000 Овор хэмжээ ихтэй, онцгой ачаа, тэсрэх дэлбэрэх зүйл, химийн бодис, ачсан ачаа, цуваанд нэмэлт хяналт заавал явна.  Хөтөч дагалдах нэгж машины тариф үндсэн тариф дээр нэмэгдэж орно.