Гэрээ, бүртгэл

Албан тоот

Захиргааны ажилтан:
Утас: (+976) 77330021,88100135
и-Мэйл: аdmin.site@gsr.mn, admin.ub@gsr.mn

Гэрээ байгуулах:

Гэрээ эрхийн мэргэжилтэн:
Утас: (+976) 91118280, 95980204
и-Мэйл: Tumurkhuyag.s@gsr.mn

Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл

Бүртгэл, мэдээллийн ажилтан:
Утас: (+976) 89000893
и-Мэйл: Gsr.clerk@gsr.mn

Жолоочийн ХАБ-н сургалт

ХАБ-н ажилтан:
Утас: (+976) 89000892
и-Мэйл: surgalt@gsr.mn

Гэрээ хийхэд шаардлагатай бичиг баримт

  • Компаний улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  • Автозам ашиглалтын гэрээ байгуулах хүсэлт /албан тоотоор/

Тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн дараалал

  1. Авто замаар тээвэрлэлт хийхийг хүссэн албан тоот /тээврийн хэрэгслийн жагсаалтыг хавсаргах/, шаардлагатай тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
  2. Эрсдэл бүртгэлийг дансанд байршуулах
  3. Жолооч нараа сургалтанд хамруулах