Гэрээ, бүртгэл

Албан тоот

Улаанбаатар оффис захиргааны ажилтан:
Утас: (+976) 77330021,95170997
и-Мэйл: admin.ub@gsr.mn

Цогтцэций оффис захиргааны ажилтан:
Утас: (+976) 77000895-0891, 89871707
и-Мэйл: munkhjargal.t@gsr.mn

Гэрээ байгуулах:

Хянан нийцүүлэлт, гэрээний мэргэжилтэн :
Утас: (+976) 99997845, 89000896
и-Мэйл: temuulen.b@gsr.mn

Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл

Бүртгэл, мэдээллийн ажилтан:
Утас: (+976) 89000893
и-Мэйл: Gsr.clerk@gsr.mn

Жолоочийн ХАБ-н сургалт

ХАБЭА-н ажилтан:
Утас: (+976) 89000892
и-Мэйл: safety_team@gsr.mn

Гэрээ хийхэд шаардлагатай бичиг баримт

 1. ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ АЛБАН ХҮСЭЛТ
 2. АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР
 3. АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 4. ЗАХИРЛЫН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХИЙН ХУУЛБАР
 5. ЖОЛООЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /БАТАЛГААЖУУЛСАН ХҮСНЭГТЭЭ ӨГӨХ/
  • ОВОГ, НЭР, РЕГИСТРИЙН ДУГААР
  • ЖОЛООЧИЙН ҮНЭМЛЭХНИЙ ДУГААР
  • МЭРГЭШСЭН ЖОЛООЧИЙН ҮНЭМЛЭХНИЙ ДУГААР
  • ЖОЛООЧИЙН УТАСНЫ ДУГААР
  • НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТАЙЛАН /НД-7,8 МАЯГТААР ӨГӨХ/
  • ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ /ХУУЛБАР ӨГӨХ/
 6. ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /БАТАЛГААЖУУЛСАН ХҮСНЭГТЭЭР ӨГӨХ/
 7. КЕМПИЙН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР /КЕМПИЙН БАЙРШИЛ, ТАНИЛЦУУЛГА, ЖОЛООЧ НАРЫГ БАЙРЛУУЛАХ БАЙР, ГАР НҮҮР УГААХ, УСАНД ОРОХ БАЙР, ТТ-ГС ЧИГЛЭЛИЙН АВТО ЗАМД ХОЛБОГДОХ СТАНДАРТЫН ОРЦ, ГАРЦТАЙ ЭСЭХ/
 8. ЗАСВАРЫН ГАЗРЫН ЗӨВШӨӨРӨЛ, ТАНИЛЦУУЛГА /ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ/
 9. АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА /НД-7,8 МАЯГТ, МЭРГЭЖЛИЙН ҮНЭМЛЭХ ДИПЛОМ, ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР, ТУШААЛ ЭСВЭЛ ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХУУЛБАР/
  • ТЭЭВЭР ЗОХИЦУУЛАГЧ
  • ХАБЭА АЖИЛТАН
  • МЕХАНИК ИНЖЕНЕР
 10. ХУДАЛДАН АВАГЧ ТАЛТАЙ ХИЙСЭН  ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЭЭ
 11. АТҮТ-ТЭЙ ХИЙСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

Тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн дараалал

Гэрээ хийссэний дараа авто зам ашиглах албан хүсэлт өгөх:

Үүнд:

 • Авто зам ашиглах тухай хүсэлт /албан тоотоор/
 • Тээврийн хэрэгслийн жагсаалт
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар

Дараах хүсэлт нь Гүйцэтгэх захиралд танилцуулагдаж бүртгэл мэдээллийн ажилтанд ирж, Бүртгэл мэдээллийн ажилтнаас санхүүгийн албанд нэхэмжлэл явуулах хүсэлт явуулж санхүүгийн албанаас нэг тээврийн хэрэгсэлд эрсдэлийн сан 150,000, бүртгэлийн хураамж-5000 төгрөг байршуулах нэхэмжлэл тухайн компанид явуулдаг. Тус компани мөнгө байршуулсны дараа тээврийн хэрэгсэл нь системд бүртгэгдэж зам ашиглах эрх үүсдэг