Ажилтан сонгох үе шат

Ажилд авах журам
Ажилд орохыг хүсэгчдээс сонгон шалгаруулалт хийж ажилтанг ажилд авах үйл ажиллагаа нь дараах үе шаттайгаар явагдана.
1. Анкет бөглөх /анкет татаж авах/
Дараах материалыг бүрдүүлж авна.

  • Анкет / компанийн батлагдсан анкет бөглөх, онлайн хэлбэрээр болон компаний байранд ирж бөглөх/
  • 3 % зураг / сүүлийн 3 сарын байдлаар /
  • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Өмнөх ажил олгогч, төгссөн сургуулийн тодорхойлолт
  • Бусад баримт бичиг / шаардлагатай тохиолдолд /

Жич: Ажилд орохыг хүсэгч нь тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байх ёстой.

2. Ярилцлага авах
3. Асуудал шийдвэрлэх чадварын тест авах
4. Ажилд авах шийдвэр гаргах

  • Ажилд авах
  • Нөөцөд бүртгэх

Ажлын байрны зар