АМЖИЛТ БОЛ СОНГОЛТ

Ирээдүйд компанийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх шилдэг менежерүүдийн залгамж халааг бэлтгэх “АМЖИЛТ БОЛ СОНГОЛТ” хөтөлбөрийг зарлаж байна.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДАХ
АЛБАН ТУШААЛТНУУДАД

Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе.

Ирээдүйд компанийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх шилдэг менежерүүдийн залгамж халааг бэлтгэх “АМЖИЛТ БОЛ СОНГОЛТ” хөтөлбөрийг зарлаж байна.

Та бүхэн:

Постерыг өөрийн компанийн Вэб хуудас болон Фэйсбүүк хуудаст өнөөдөр байршуулах,
Харьяа, охин компаниуд руу постерыг илгээн, нийт ажилтнуудад мэдээлэл хүргэнэ үү.
Зорилтот хэсэгт зарыг хүргэж, хөтөлбөрийг сурталчлан, залуусыг хөтөлбөрт ороход нь мэргэжлийн зүгээс зөвлөж, шаардлага хангах эсэхийг нь тодорхойлж, энэхүү хөтөлбөрийг дэмжиж бидэнтэй хамтран ажиллана уу.