Зам засварын мэдээ

“Түвшингэгээ”ХХК нь 2021 онд хийсэн хучилтын хэсгүүдэд 2425у/т битум гагнаасны ажлыг 4 сарын 22-с 24-ний хооронд хийж гүйцэтгэлээ.

4-р сарын 22-оос 25-ны хооронд битум гагнаасны ажил ПК176+000-181+500-д 505у/м,ПК150+000-ПК158+170-д 1080у/м,ПК162+700-ПК168+100-д 840у/м БҮГД2425у/м хийгдсэн ажил