замын энэ нөхцөл байдлын талаарх мэдээ

Монгол Улсын засгийн газрын 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ний өдрийн  ээлжит хурлаас

ТТ-ЦХ чиглэлд, Чингэлэгт тээврийн т ерминал уруу уртын нүүрс тээврийн хөдөлгөөнийг эхлүүлэх

шийдвэрийн хүрээнд та бүхэн нүүрс тээврийн хэрэгслийн жолооч нартаа техникийн бүрэн бүтэн

байдлаа хангаж, хурдаа тохируулж, зайгаа барьж, хөдөлгөөний аюулгүй байдлаа хангаж, замын

хөдөлгөөнд оролцохыг анхааруулна уу.

Мөн замын зорчих хэсэгт байгаа хориглох, заах, мэдээлэх тэмдгийн заалт, замын хөдөлгөөний дүрэм,

заалтын дагуу замын хөдөлгөөнд оролцох, “Бодь Интернейшнл”ХХК-ийн туслан гүйцэтгэгч “ Манпроуд”ХХК”-ийн

зам гүүрийн барилга ,  ус зайлуулах шугам хоолойн ажлаар  ТТ-6 км, ТТ-7-8 км-т зам хааж, 2 хэсэг байршилд

500-800 метр түр зам гаргаж, анхааруулах, сануулах тэмдэг байршуулж, дохиочин гарч ажиллаж байгаа тул

замын энэ нөхцөл байдлын талаарх мэдээ мэдээллийг тээврийн жолооч нартаа хүргэж хамтран ажиллана уу.