Цагаан хад суурьшлын бүсэд хэсэгчилсэн хязгаарлалт тогтоолоо.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын засаг даргын 2021.09.22-ны А/30 дугаарт захирамжийн дагуу 2021.09.23-ны өдрийн 18:00 цагаас 2021.09.30-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл 7 хоногийн хугацаатай иргэд болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг бүрэн хязгаарлаад байна.