БНХАУ-ын талд 09/09 нд PSR-ын  шинжилгээнд хамрагдсан тээврийн жолооч нараас нүүрс тээврийн 2 жолоочийн шинжилгээ эерэг гарч Хятад тал 09/10 ний өдрөөс 3 хоногийн хугацаатай нүүрс тээврийн экспортыг зогсоосон байна.

Контейнер тээврийн терминалын бүтээн байгуулалтын ажилд 5 аж ахуй нэгж байгууллагын  480 гаруй ажилтан 24 цагийн турш ажиллаж байгаа ба ажил хэвийн явагдаж энэ сарын 22 нд дуусгаж хүлээлгэн өгөх ажиллаж байна.