Цагаан-хад Гашуун Сухайт чиглэлийн богинын нүүрс тээвэрлэлт удахгүй эхэлнэ.

2021.08.30 -ны өдрийн байдлаар нүүрс тээврийн 210 жолооч, ОТ баяжмалын 60 жолооч , импортын  20 жолооч БНХАУ-н талд шинжилгээнд хамрагдаад байна.

Чингэлэгтэй нүүрс тээврийн терминалын бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэл 80%-тай явагдаж байна.