Таван толгойгоор Гашуун сухайт чиглэлийн хатуу хучилттай 239 км замын их засварын ажил хийгдэж байна.

2,1 Багц1 Таны замХХК

ТТ-ГС чиглэлийн 239 км хатуу хучилттай авто замын 00км -90 км хооронд, 2021 оны 5 сарын 7 өдрөөс 2019 оны 8 сарын 7 хүртэл, авто замын засварын ажил гүйцэтгэхээр ЭМГЛ-058/АГГ-009/20190506  дугаартай гэрээ байгуулан ажиллаж, 8 дугаар сарын 13-ны өдөр комисст хүлээлгэн өгсөн.

 

Гэрээний дүн 4,347,219,263 төгрөг.

 

2,2  БагцӨНДӨР САНТ ХАЙРХАНХХК

ТТ-ГС чиглэлийн 239 км хатуу хучилттай авто замын 90км -155 км хооронд, 2021 оны 5 сарын 7 өдрөөс 2019 оны 8 сарын 07 хүртэл, авто замын засварын ажил гүйцэтгэхээр ЭМГЛ-060/АГГ-011/20190506 дугаартай гэрээ байгуулан ажиллаж, 8 дугаар сарын 13-ны өдөр комисс хүлээлгэн өгсөн.

 

Гэрээний дүн 3,849,540,449 төгрөг.

2,3 Багц3Түвшин гэгээХХК

ТТ-ГС чиглэлийн 239 км хатуу хучилттай авто замын 155км -237 км хооронд, 2021 оны 5 сарын 7 өдрөөс 2019 оны 8 сарын 07 хүртэл авто зам засварын ажил гүйцэтгэхээр ЭМГЛ-061/АГГ-012/20190506 дугаартай гэрээ байгуулан ажиллаж, 8 дугаар сарын 13-ны өдөр комисс хүлээлгэн өгсөн.

Гэрээний дүн 4,352,557,265  төгрөг.

 

2021 оны 08-р сарын 12-13 өдрүүдэд “ЭРДЭНЭСМОНГОЛ”ХХК-ний Гүйцэтгэх захирлын А/84 тоот тушаалаар томилогдсон комисс ажиллаж хүлээн авсан.

 

Зам засварын ажлын хүлээж авах комисс