Гашуун Сухайт хилийн боомтын тээврийн эрчим

2021.07.26 – 2021.08.01 ний хооронд Гашуун Сухайт хилийн боомтоор Оюу Толгойн 1434 тээврийн хэрэгсэл /62417 тонн  зэсийн баяжмал/, нүүрс тээврийн 1712 тээврийн хэрэгсэл  /179675.3 тонн нүүрс/ экспортолсон байна. Цаашдаа Гашуун Сухайт хилийн боомтоор өдөрт 300  хүртэлх богино рэйсийн нүүрс тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.