Таван толгой Гашуун сухайт чиглэлийн 1 км-ээс 120 км хооронд  нийт 45 ширхэг авто замын ус зайлуулах хоолойн арчилгаа, цэвэрлэгээ хийж гүйцэтгэлээ.

Цагаан хад суурьшлын бүс болон Таван толгойгоос Гашуун Сухайт чиглэлийн 213км-239км хооронд авто замын хажуугийн хог хаягдал цэвэрлэж ойролцоо хогийн цэгт хог хаягдлыг төвлөрүүлж нийт 45мзам дагуу хог хаягдал цэвэрлэсэн байна.