“АВТО ЗАМ АШИГЛАЛТЫН ГЭРЭЭ” БАЙГУУЛАХАД ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ШААРДЛАГТАЙ ВЭ?