Зам засварын мэдээ

ТТ-ЦХ чиглэлийн замын зорчих хэсэгт ПК55+000-ПК53+500, ПК65+700-ПК72+000, 142+500-ПК146+800, ПК150+000-ПК158+200, ПК163+000-ПК168+200, ПК176+500-ПК182+0000 хооронд замын тэмдэглэгээ ажлыг “Зун Зам” ХХК-н нийт 43340 у/м хийж гүйцэтгэхээр 05 ...