замын энэ нөхцөл байдлын талаарх мэдээ

Монгол Улсын засгийн газрын 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ний өдрийн  ээлжит хурлаас ТТ-ЦХ чиглэлд, Чингэлэгт тээврийн т ерминал уруу уртын нүүрс тээврийн хөдөлгөөнийг эхлүүлэх шийдвэрийн хүрээнд та бүхэн нүүрс тээврийн хэрэгслийн жолооч нартаа ...