“ГАШУУН СУХАЙТ АВТО ЗАМ” ХХК-тай ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН 184 АЖ АХУЙН НЭГЖ, ЗАХИАЛГАТ 1 КОМПАНИ НҮҮРС ТЭЭВРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БАЙНА.

“ГАШУУН СУХАЙТ АВТО ЗАМ” ХХК-тай гэрээ байгуулсан 184 аж ахуйн нэгжийн зам ашиглах зөвшөөрөлтэй 13202 тээврийн хэрэгсэл, захиалгат 1 компанийн 68 тээврийн хэрэгсэл зам ашиглах зөвшөөрөлтэй байна. Хэвийн нөхцөлд улиралд 130-180 орчим аж ахуйн ... 
“Гашуун Сухайт Авто Зам” ХХК Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Шалган нэвтрүүлэх цэгүүд дээр 100 ш төмөр бетон хаалт, Гэрээт цагдаагийн тасагтай хамтран осол ихээр гардаг цэгүүдийн ... 
“Гашуун Сухайт Авто Зам” ХХК өнгөрсөн онд Таван Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн 239 км авто замд түр зогсоол 20 ширхэг, босоо тэмдэг, дохионы шон 388 ширхэг, хэвтээ тэмдэглэгээний ажил, замын ус зайлуулах хоолой 2 цэгт хийж гүйцэтгээд байна. ...