МУ-ын засгийн газрын нээлттэй өдөрлөгт-“Гашуун сухайт авто зам” ХХК-ийн оролцлоо.

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан таниулах, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаар болон төрийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг олон нийтэд ойлгомжтой хүртээмжтэй ...