Замын байгууламжид үүссэн эвдрэл

Таван толгойгоос Гашуун сухайт чиглэлийн 239 км авто замын трассын дагуу 2021 оны 07-р сарын 22-25-ны хооронд орсон борооны улмаас зам, замын байгууламжид үүссэн эвдрэл Замын чиглэл: Тавантолгой-Гашуунсухайт 239 км Үзлэг хийсэн хугацаа: 2021 оны ... 
2,1 Багц–1 “Таны зам”ХХК ТТ-ГС чиглэлийн 239 км хатуу хучилттай авто замын 00км -90 км хооронд, 2021 оны 5 сарын 7 өдрөөс 2019 оны 8 сарын 7 хүртэл, авто замын засварын ажил гүйцэтгэхээр ЭМГЛ-058/АГГ-009/20190506  дугаартай гэрээ байгуулан ...