Хог цэвэрлэгээ

БОАЖ-н Сайдын 02 дугаар албан даалгавар, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Тавантолгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн авто замын 0-8 дахь км-т зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжийн нүүлгэх, хуримтлагдсан хог ... 
ЗАМ ЗАСВАР АРЧЛАЛТ, ЭКОЛОГИЙН АЛБА Хийгдсэн ажил: Тавантогойгоос- Гашуун сухайт чиглэлийн хатуу хучилттай 239км авто замд 2023оны 7-р сарын 15-с эхлэн зам засварын хийж гүйцэтгэсэн. Зам засварын ажил хийж гүйцэтгэлээ. Авто зам дагуу 10 цэгт Дэд ... 
Авто замын зорчих хэсгийн өнгө хучилтын ажил 2022 оны 6 сарын 16-с 6-р сарын 17-ны хооронд хийгдэх гэж байна. 7+100 цэгт” Кюүкминк”ХХК-н  Жаазан гүүрийн ажил 90 хувьтай хийгдэж байна. Суурь асфальтбетон хольц дэвсэх ажил хийгдэж дууссан, замын ...