Зам засварын мэдээ

Авто замын зорчих хэсгийн өнгө хучилтын ажил 2022 оны 6 сарын 16-с 6-р сарын 17-ны хооронд хийгдэх гэж байна. 7+100 цэгт” Кюүкминк”ХХК-н  Жаазан гүүрийн ажил 90 хувьтай хийгдэж байна. Суурь асфальтбетон хольц дэвсэх ажил хийгдэж дууссан, замын ... 
ТТ-ЦХ чиглэлийн замын зорчих хэсэгт ПК55+000-ПК53+500, ПК65+700-ПК72+000, 142+500-ПК146+800, ПК150+000-ПК158+200, ПК163+000-ПК168+200, ПК176+500-ПК182+0000 хооронд замын тэмдэглэгээ ажлыг “Зун Зам” ХХК-н нийт 43340 у/м хийж гүйцэтгэхээр 05 ... 
“Түвшингэгээ”ХХК нь 2021 онд хийсэн хучилтын хэсгүүдэд 2425у/т битум гагнаасны ажлыг 4 сарын 22-с 24-ний хооронд хийж гүйцэтгэлээ. 4-р сарын 22-оос 25-ны хооронд битум гагнаасны ажил ПК176+000-181+500-д 505у/м,ПК150+000-ПК158+170-д ...